Република България

e - услуги

OБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЛИВЕН

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ


Уважаеми дами и господа,

 

Областна администрация СЛИВЕН Ви предоставя набор от административни услуги, които може да ползвате през ИНТЕРНЕТ мрежата.

 

Нашата цел е да спестим Вашето безценно време и едновременно с това да повишим качеството на административните услуги, които осигуряваме по силата на Българското законодателство.

 

Достъпът до данните, които Вие ни предоставяте е възможен само с „електронен подпис“, чрез който удостоверявате Вашата самоличност. Този електронен подпис можете да получите от лицензираните в България и чужбина доставчици.

 

Моля, да прочетете указанията за използване на портала. Ако имате проблеми, моля да ни уведомите по следния e-Mail адрес:

 

e-services@regionsliven.com .

 

Наборът от административни услуги ще се разширява непрекъснато. Ще Ви бъдем благодарни за Вашите препоръки и мнение.

 

Сливен, 01.07.2011

 

Областен Управител

 
ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

УКАЗАНИЯ ЗА РАБОТА


За да използвате успешно портала за електронни услуги е необходимо:

 

1. Да имате валиден „електронен подпис“. Чрез този подпис Вие удостоверявате Вашата самоличност и си гарантирате сигурността при работа с портала.

 

2. Ние предполагаме Вашия „електронен подпис“ да е правилно инсталиран, съобразно инструкциите на Вашия доставчик.

 

3. Входът за Портала се осъществява, чрез връзката, указана в края на това описание.

 

4. Порталът поддържа 4 групи от функции: Административни услуги, Преглед на документи, Допълнителни инструменти, Каталогизирани документи.

 

5. Щракнете Административни Услуги. През тази група функции получавате възможност да подавате заявления, да следите за хода на подаденото заявление и да получавате резултата.

 

6. Щракнете Заявления. В дясната част на екрана се появява списък на административните услуги по групи. В настоящият момент се поддържат две групи от услуги: Държавна собственост и Достъп до обществена информация.

 

7. Щракнете съответната група. Ще получите списък на административните услуги, включени в съответната група. щракнете върху съответната услуга. Ще получите на екрана конкретна форма, която трябва да попълните. Трябва да прикачите изискуемите документи. Препоръчително е прикачаните документи да са в PDF формат.

 

8. Резултатът от заявлението може да получите на място в Областната управа или да изтеглите от портала под формата на PDF документ, електронно подписан от отговорното длъжностно лице.

 

9. През Функцията „Чакащи задачи“, може да проверите дали се изискват от Вас допълнителни документи. През функцията „Задачи с изтичащ срок“ може да проверите дали има нещо, което администрацията или Вие трябва да изпълните и срокът за това изтича. През функцията „Текущи“ може да се уверите кои Ваши заявления са в процес на обработка.

 

10. Таксите за предоставяне на административни услуги се заплащат по сметка на Областна администрация Сливен:

Общинска банка АД клон Сливен

BG 96SOMB 91303110126701

BIC SOMBBGSF

 

При проблеми, моля да ни уведомите по е_Mail:

 

e-services@regionsliven.com

 

На телефон +35944 616674 може да получите и помощ в момента.

 

Този документ ще се допълва при разширение на системата и при мнения от Ваша страна, които ще отразяваме.

 

01.07.2011.

 

Областна администрация СЛИВЕН 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508