Република България

Преглед на цялата информация

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - ОБЯВА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

На основание чл. 44 от ЗДС, чл. 42, ал.1 и чл. 43 ал. 1 от ППЗДС и Заповед №РД-11-12-001/25.01.2016 г. на Областен управител

ОБЯВЯВА:

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III, кв.55 с площ 5020 кв.м , отреден за „Производствена и складова дейност” по ПУП на с.Стара река, община Сливен. Имотът е актуван с АДС № 4439/17.05.2011 г. Начална тръжна цена 23750 лева без включен ДДС. Депозитът 9500 лв. се превежда по банков път по с/ка на ОА, при „Общинска банка” АД - клон Сливен всеки работен ден от 08.02.2016 г. до 15:00 часа на 29.02.2016 г. Срок за подаване на документи за участие в търга всеки работен ден от 08.02.2016 г. до 17:30 часа на 02.03.2016 г.

Търгът ще се проведе от 10:00. часа на 07.03.2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Сливен, ул. ”Д.Добрович” №3 .

Закупуване на тръжни документи до 15:00 часа всеки работен ден от 08.02.2016 г.до 29.02.2016 г. от счетоводството на ОА срещу сумата от 120 лв.с ДДС. Оглед на имотите се извършва от лицата закупили тръжни документи от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 ч. от 08.02.2016 г. до 29.02.2016 г. Информация: тел: 044/616213.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508