Република България

Преглед на цялата информация

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - ОБЯВА

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН

На основание чл. 44 от ЗДС, чл. 42, ал.1, чл. 43 ал. 1 и чл. 46 от ППЗДС във връзка с Протокол от 07.03.2016 г. на комисия назначена за провеждане на търг за продажба на поземлен имот-частна държавна собственост, обявен със Заповед № РД-11-12-001/25.01.2016 г. и Заповед № РД-11-12-002/29.03.2016 г. на Областен управител

ОБЯВЯВА:

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III, кв.55 с площ 5020 кв.м., отреден за „Производствена и складова дейност” по ПУП на с.Стара река, община Сливен. Имотът е актуван с АДС № 4439/17.05.2011 г. Начална тръжна цена 23750 лева без включен ДДС. Депозитът 9500 лв. се превежда по банков път по с/ка на Областна администрация Сливен, при „Общинска банка” АД - клон Сливен всеки работен ден от 01.04.2016 г. до 15:00 часа на 13.04.2016 г. Срок за подаване на документи за участие в търга всеки работен ден от 01.04.2016 г. до 17:30 часа на 15.04.2016 г.

Търгът ще се проведе от 10:00. часа на 20.04.2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Сливен, ул. ”Д. Добрович” №3 .

Закупуване на тръжни документи до 15:00 часа всеки работен ден от 01.04.2016 г. до 13.04.2016 г. от счетоводството на Областна администрация Сливен срещу сумата от 120 лв. с ДДС. Оглед на имотите се извършва от лицата закупили тръжни документи от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 ч. от 01.04.2016 г. до 13.04.2016 г. Информация: тел: 044/616213.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508