Република България

Преглед на цялата информация

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - ОБЯВА

На основание чл. 44 от ЗДС, чл. 42, ал.1, чл. 43 ал. 1 от ППЗДС и Заповед № РД-11-12-004/13.05.2016 г. на Областен управител на област Сливен

ОБЯВЯВА:

Провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна държавна собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ХII, кв.11 с площ 1040 кв.м. по ПУП на с.Стоил войвода, община Нова Загора. Имотът е актуван с АДС № 3319/10.01.2005 г. В имота е построена едноетажна полумасивна сграда със ЗП 50 кв.м., собственост на „Сердика България” АД, която не е предмет на тръжната процедура. Начална тръжна цена 3300 лева без включен ДДС. Депозитът 1320 лв. се превежда по банков път по сметка на Областна администрация, при „Общинска банка” АД - клон Сливен всеки работен ден от 26.05.2016 г. до 15:00 часа на 16.06.2016 г. Срок за подаване на документи за участие в търга всеки работен ден от 26.05.2016 г. до 17:30 часа на 21.06.2016 г.

Търгът ще се проведе от 10:00 часа на 22.06.2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Сливен, ул. ”Д.Добрович” №3.

Закупуване на тръжни документи до 15:00 часа всеки работен ден от 26.05.2016 г.до 16.06.2016 г. от счетоводството на ОА срещу сумата от 120 лв.с ДДС. Оглед на имотите се извършва от лицата закупили тръжни документи от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 ч. от 26.05.2016 г. до 16.06.2016 г. Информация: тел: 044/616213.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508