Република България

Преглед на новина

Общото събрание на Асоциацията по ВиК прие бизнес плана на сливенското ВиК за следващите пет години

На 01.08.2016 г. се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК /АВиК/ на обособената територия, обслужвана от „ВиК Сливен“ ООД. Участваха Татяна Петкова – областен управител и председател на асоциацията, Стефан Кондузов - заместник-кмет на община Сливен, Шефир Кувънджъ - заместник-кмет на община Котел, Нейчо Минчев – представител на община Нова Загора. Присъстваха още инж. Севдалин Рашев – управител на ВиК–Сливен, инж. Георги Султанов – главен инженер на ВиК–Сливен и служители на Областна администрация Сливен. В общото събрание областният управител като представител на държавата има 35 гласа, а останалите гласове до 100 са разпределени между общините в съответствие с населението им.

По първата точка от дневния ред - приемане на решение за съгласуване на Бизнес план за развитие на дейността на „ВиК–Сливен“ ООД за периода 2017 – 2021 г., инж. Рашев представи основните акценти в него. По думите му, в този бизнес план се срещат интересите на потребителите и дейността на дружеството. Три са основните му компоненти: доставка на питейна вода, отвеждане на отпадните води и пречистване. След направени анализи и оценки, експертите са се постарали да планират достатъчна по обем и качество питейна вода и поддръжка на активите на дружеството в добро състояние. Бизнес планът е съобразен с Договора с АВиК, както и с финансирането по европейските програми. По фондовете ВиК може да кандидатства за общините Сливен и Нова Загора (с над 10 хил. е.ж.), но има уверение, че по-късно ще се включат и по-малките населени места.

Изготвена е и инвестиционна и ремонтна програма, която този път е структурирана по дейности, а не по общини. По думите на инж. Рашев никоя община няма да бъде пренебрегната. Стана ясно, че за инвестиционна и ремонтна дейност се предвиждат 5 млн. лв. за 15-годишен период, като още за настоящата година се предвижда да се вложат 1 млн. лв.

Относно цената на водата, стана ясно, че тя не е променяна от 1 януари 2010 г. Освен това финансовото състояние на дружеството не е добро и има значителни задължения към Басейновите дирекции и др. Загубите също са огромни. Например за 2015 г. са подадени 40 млн. куб. м. вода в област Сливен, като загубите достигат 82%. Това все пак е с 2% по-малко от предходната година, заради направените ремонти на ВиК инфраструктурата. Целта, заложена от КЕВР, е 79% загуби. От друга страна, ставайки бенефициент по европейските фондове, ВиК ще трябва да съфинансира проектите, които спечели. Затова се налага и известно поскъпване на водата.

Съобщено беше още, че съгласно промени в Закона за водите, цената на водата за цялата територия на областта ще бъде еднаква. Това ще засегне предимно районите на общините Котел и Твърдица, където водоснабдяването е гравитачно и там плащат по-ниска цена на водата.

Бизнес планът е отворен документ, като окончателно се одобрява от КЕВР, след което ще бъде ясна окончателната цена на водата.

Документът беше приет с 82,61 гласа.

По другата точка от дневния ред беше прието вноската на държавата в бюджета на АВиК-Сливен за 2017 г. да е в размер но 18 000 лв.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508