Република България

Преглед на цялата информация

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ СЛИВЕН - ОБЯВА

На основание чл. 64 ал.1 от Закон за държавната собственост, чл. 69 ал. 1 от Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 4 ал.1, чл. 6 във връзка с чл. 5 ал. 1 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, издадена от Министерство на финансите и заповед на Областен управител на област Сливен №РД-11-12-008/01.08.2016г. от 10:00 ч. на 18.08.2016г. в заседателната зала на Областна администрация Сливен, ул. „Димитър Добрович” № 3

ще се проведе повторен търг с тайно наддаване за продажба на вещи – частна държавна собственост

по списък, публикуван на интернет страницата на администрацията и поставен на информационното табло в Центъра за административно обслужване в сградата на Областна администрация.

Тръжна документация – 5 лв. с включен ДДС.

Оглед на вещите от 13:00 до 16:00 часа от 11.08.2016 г. до 17.08.2016 г.

Закупуване на тръжни документи до 15:00 ч. всеки работен ден от 11.08.2016 г. до 17.08.2016 г. в счетоводството на Областна администрация.

Депозитът за участие в търга за всяка вещ е в размер на 10 % от началната тръжна цена (посочен в колона 9 на списъка). Депозитите се внасят в касата на ОА или по банкова сметка при „Общинска банка” АД – клон Сливен от 11.08.2016 год. до 16:00 часа на 17.08.2016 г.

Срок за подаване на документи за участие в търга от 11.08.2016 год. до 17:00 часа на 17.08.2016 г.

Информация: тел.044 / 616-213, 044/616-671

http://www.sliven.government.bg/

Файлове

Списък на вещите [198KB]

Portable Document Format File

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508