Република България

Преглед на новина

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през II тримесечие на 2016 г.

По предварителни данни през второто тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради с 33 жилища в тях и с 5 480 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 35 други сгради с 12 113 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват със 7.1%, докато жилищата в тях и общата им застроената площ се увеличават съответно с 13.8 и 2.9%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради нараства с 52.2%, но разгънатата им застроена площ намалява с 34.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради бележат спад с 23.5%, жилищата в тях - с 25.0%, а тяхната РЗП е по-малко с 36.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 45.8%, но съответната им РЗП намалява със 17.5%.

През второто тримесечие на 2016 г. в област Сливен е започнал строежът на 24 жилищни сгради с 26 жилища в тях и с 3 995 кв. м обща застроена площ, и на 17 други сгради с 9 327 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради и на жилищата в тях се увеличават съответно със 166.7 и 136.4%, а общата им застроена площ е повече със 122.2%. Броят на започнатите други сгради нараства със 183.3%, а общата им застроена площ - с 334.0%.

В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на започнатите жилищни сгради намалява с 38.5%, жилищата в тях - с 33.3%, а общата им застроена площ е по-малко с 36.6%. Броят на започнатите други сгради също спада с 32.0%, а тяхната РЗП - с 50.7%.

Източник: Отдел „Статистически изследвания - Сливен“ на ТСБ – Югоизток

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508