Република България

Преглед на новина

Резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2016 г.

През второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 71.8 хил., от които 38.9 хил. са мъже, а 33.0 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2015 г. е 46.1% (при 49.5% за страната). Той е съответно 51.8% за мъжете и 40.9% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на осемнадесето място в страната.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица в област Сливен се е увеличил с 1.6%, а спрямо второто тримесечие на 2015 г. - с 8.8% .

През второто тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 70.6 хил., като 38.0 хил. от тях са мъже, а 32.6 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 58.9%, съответно 62.6% за мъжете и 55.2% за жените.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се е увеличил с 1.3%, а спрямо съответното тримесечие на 2015 г. броят на заетите лица в тази възрастова група нараства с 9.5%.

Източник: Отдел „Статистически изследвания - Сливен“ на ТСБ – Югоизток

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508