Република България

Преглед на новина

Министерски съвет отпуска 335 299 лв. за област Сливен по Регионални програми за заетост

На последното си заседание Министерски съвет прие изменение на Националния план за действие по заетостта през 2016 г. като отпуска 7 207 200 лв. за Регионални програми за заетост. Сумата за област Сливен е 335 299 лв.

Регионалните програми за заетост се изпълняват от Агенцията по заетостта, областни и общински администрации, а партньори са представителните организации на работодателите и на работниците и служителите и други юридически лица.

Основната цел е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Ще бъде осигурена заетост до 6 месеца на 2200 безработни лица общо за страната след регистрация като безработни в дирекция „Бюро по труда“.

Регионалните програми за заетост са насочени към безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508