Република България

Преглед на новина

ДАЗД набира квалифицирани специалисти по кризисна интервенция

Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/ набира квалифицирани специалисти по кризисна интервенция, които да са на разположение за сформиране на екипи при нужда.

Процедурата по кризисна интервенция се прилага при възникване на критично събитие и ситуация, която се характеризира с пострадали или загинали лица, или пък с тежки травми - например акт на насилие, терористични актове, животозастрашаващи природни бедствия, автомобилна катастрофа и др., при които има висок обществен интерес и публичност.

Обекти на кризисната интервенция са пострадали деца и техните близки, очевидци, персоналът, участващ в спасителни действия, колеги и други. Кризисната интервенция се осъществява от специално обучени специалисти – психолози, терапевти, психиатри, с подкрепата на предварително сформирани мултидисциплинарни екипи на местно ниво с участието на социален работник от отдел „Закрила на детето”, полицейски служител, служител в общинска администрация, дежурен лекар, дежурен съдия, прокурор, представител на училища – директор или класен ръководител на пострадало дете, и социална услуга за кризисно настаняване.

Екипите се създават в изпълнение на Споразумението за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция между ресорните министерства и агенции, в качеството им на органи за закрила на детето.

Кандидатите за групата за кризисна интервенция е необходимо да отговарят на следните условия:

• Да притежават професионална квалификация по психология, психотерапия или психиатрия;

• Да притежават образователна степен – минимум бакалавър;

• Да притежават сертификат за преминато специализирано обучение или курс за кризисна интервенция;

• Да имат опит при прилагане на кризисна интервенция, който могат да удостоверят;

• Да имат възможност и мотивация да участват при необходимост в групата за кризисна интервенция, насочена предимно към деца, семейства и професионалисти, работещи с деца.

Лица за контакт за допълнителна информация до 15 септември 2016 г.:

Верослава Иванова, телефон 02/933-90-39, veroslava.ivanova@sacp.government.bg

Светла Филева, телефон 02/933-90-35, svetla.flleva@sacp.government.bg

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508