Република България

Преглед на новина

141 работни места по регионална програма за заетост на област Сливен одобри Постоянната комисия по заетост

На 27.09.2016 г. се проведе заседание на Постоянната комисия по заетост /ПКЗ/ към Областния съвет за развитие на област Сливен. То беше председателствано от областния управител Татяна Петкова. Стана ясно, че за включване в регионалната програма на областта са постъпили 5 предложения: на четирите общини и едно на Областна администрация. Всички те са в рамките на определения финансов ресурс

Регионалната програма на област Сливен, разработена от специално назначена от областния управител комисия, предвижда разкриване на 141 работни места, както следва: с работодател областен управител на област Сливен – 2 работни места на 8 часов работен ден; с работодател община Сливен – 62 работни места на 8 часов работен ден; с работодател община Нова Загора – 27 работни места на 6 часов работен ден; с работодател община Котел – 23 работни места на 8 часов работен ден; с работодател община Твърдица – 27 работни места на 6 часов работен ден. Разпределени са на 79 обекта в 68 населени места от областта, като общо 54 от тях са на непълен работен ден, а 87 – на пълен.

Дейностите предвиждат поддържане на обекти и сгради - държавна и общинска собственост; почистване и поддържане на дъждоприемни шахти на територията на град Сливен; поддръжка на гробищни паркове; дейности за предотвратяване и преодоляване на последствия от тежки зимни условия; събиране на отпадъци и помощ при товаренето; прочистване от наноси, затлачвания, изсичане на храсти; изхвърляне и събиране на отпадъци и обща работа при подготовка на ремонт; поддържане на улични платна и тротоарни площи.

Така разработената регионална програма за заетост се изпраща за утвърждаване от министъра на труда и социалната политика.

Основната цел на регионалните програми за заетост е повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в регионите. Те са насочени към безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (вкл. от ромски произход); хора с увреждания; продължително безработни лица; лица извън работната сила, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица.

Снимки

Снимка 2Снимка 3
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508