Република България

Преглед на новина

По програма „Региони в растеж“ са инвестирани над 3,1 млрд. лева досега

На 27.10.2016 г. в Плевен се проведе Шестото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. в Плевен. Участие в него взе областният управител на Сливен Татяна Петкова.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова направи равносметка на приключилата Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. Тя отчете, че инвестициите по програмата са допринесли за повишаване на БВП с 1,2%, на частните инвестиции, на износа и на средната работна заплата.

Със средствата от ОПРР са изпълнени над 1100 проекта, като в рамките на един проект са реализирани 10, 20 или 30 образователни, социални, културни инфраструктурни подообекта. Със средства от програмата са реновирани 1000 учебни заведения, училища, университети, детски градини и ясли, закупени са над 250 превозни средства в рамките на инвестициите за интегриран градски транспорт, 80 населени места са с обновена градска среда, 75 културни институции са с обновена инфраструктура, изградени са 132 центъра за настаняване от семеен тип. Обновени са 145 туристически атракции, ремонтирани са 53 болници и е доставено високотехнологично оборудване. Фокусът е бил върху онкологията, като са подкрепени както големите държавни многопрофилни болници, така и общинските. Общо над 1300 км са рехабилитираните пътища от републиканската и общинската пътна мрежа, като за тях са инвестирани почти 0,5 млрд. лв. за републиканските пътища, а над 120 млн. лв. – за общински пътища.

Като друг голям успех беше отчетена инициативата за финансов инженеринг JESSICA, която e един добър пример за инвестиции чрез дългосрочно кредитиране на проекти за градско развитие, които създават работни места.

По отношение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 Павлова отбеляза, че е наваксано закъснението и 76% от бюджета й вече са отворени за кандидатстване от страна на междинните звена и на бенефициентите, като договарянето е 17%. Програмата ще бъде изцяло отворена през 2017 г. Общините вече са не само бенефициенти, но и междинни звена. Разглеждат се над 250 проекта от междинните звена. Това означава, че следващата година може да се очаква бум на проектите в 39-те общини междинни звена с фокус градска среда, градски транспорт, социална инфраструктура и жилища, образование с акцент професионалните гимназии.

Има напредък и в работата по оста за подкрепа и развитие на пътната инфраструктура. От общия бюджет за тази схема в размер за 380 млн. лв. вече са сключени договори и обявени процедури за над 200 млн. лв. През следващата година ще се обявят и останалите средства.

Регионалният министър коментира още, че Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се явява продължение на мерките, които са реализирани с европейски средства през предишния програмен период. Тя ще продължи и през следващата година, като до 2018 г. ще е безплатна за собствениците. Над 300 млн. лв. са средствата за енергийна ефективност в жилищни и публични сгради в новата оперативна програма.

Във вчерашния форум участваха още още заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова, представителите на ГД „Регионална и градска политика” на Европейската комисия Витория Алиата ди Вилафранка, Владислав Пискорц, Борислава Удфорд, Франсоа Галага, експерти, областни управители, кметове на общини и др.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508