Република България

Преглед на новина

Приоритетите на Държавната агенция за закрила на детето представиха на регионална среща в Бургас

На 03.11.2016 г. областният управител Татяна Петкова и заместник областният управител Камен Костов участваха в работна среща за Югоизточен район, организирана от Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/. Целта на срещата беше да се запознаят на местно равнище органите за закрила на децата, местните администрации, НПО, организациите, работещи с деца и доставчиците на социални услуги с приоритетите за 2017 г. на ДАЗД.

Офелия Кънева заедно с експерти от ДАЗД представиха приоритетите, сред които са разгръщане на политиката за деца към всички деца, българският модел за детско участие и включването на професионалистите в правенето на политика за деца.

С подкрепа си към Съвета на децата, който е официален консултативен орган към ДАЗД, се дава възможност за по-добра национална представителност и административна ангажираност, така че децата в реално време да повлияват върху политиката и практиката за деца.

„През последните години се фокусирахме най-вече върху децата в риск и забравихме за всички останали деца, като по този начин дадохме възможност много други деца потенциално да попаднат в риск. За това искаме да сложим спирачка на тази лоша тенденция и да дадем старт на една по-сериозна обществена чувствителност с по-добро синхронизиране на партньорството между местната общност и всички органи по закрила на детето,“ сподели Кънева.

В последвалата дискусия бяха дадени примери за добри практики в градовете Поморие и Бургас в сферата на спорта. Споделена беше изключително добрата съвместна работа между всички структури и за включването на всички деца, включително и деца с увреждания и със специални потребности в различни спортни инициативи.

Снимки

Снимка 2Снимка 3
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508