Република България

Преглед на новина

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през III-то тримесечие на 2016г.

През третото тримесечие на 2016 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 23 жилищни сгради с 56 жилища в тях и с 8 747 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 33 други сгради с 15 107 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 11.5%, докато жилищата в тях и общата им застроената площ се увеличават съответно с 69.7 и 59.6%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 5.7%, но разгънатата им застроена площ нараства с 24.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 4.5%, жилищата в тях - с 80.6%, а тяхната РЗП е повече с 98.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 3.1%, а съответната им РЗП нараства с 57.2%.

През третото тримесечие на 2016 г. в област Сливен е започнал строежът на 18 жилищни сгради с 52 жилища в тях и със 7 108 кв. м обща застроена площ, и на 20 други сгради с 6 333 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради намалява с 25.0 %, жилищата в тях се увеличават със 100.0%, а общата им застроена площ е повече със 77.9%. Броят на започнатите други сгради нараства със 17.6%, докато общата им застроена площ намалява с 32.1%.

В сравнение с третото тримесечие на 2015 г. броят на започнатите жилищни сгради намалява с 21.7%, жилищата в тях се увеличават със 73.3%, а общата им застроена площ е повече с 80.4%. Броят на започнатите други сгради се увеличава със 100.0%, а тяхната РЗП - със 162.8%.

Източник: Отдел „Статистически изследвания - Сливен“ на ТСБ – Югоизток

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508