Република България

Преглед на новина

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ В МЕСТНОСТИ ГЮНЮЗЯ И БАШЧАРДАК В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВЕН

Областният управител на област Сливен съобщава, че в бр. 90 от 15.11.2016 г. на Държавен вестник е публикувано обявление на Общинска служба по земеделие Сливен за предстоящо анкетиране на бивши собственици или техните наследници за земи по § 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. То ще се извърши във връзка с изработване на помощни планове и планове на новообразуваните имоти. Местностите по § 4 са: Гюнюзя и Башчардак в землището на град Сливен и включват следните подместности: Терасите, Бадемлика, Помпена станция, Малък Батмиш, Джан куртаран, Попов път.

Уточняването на границите на имотите на бившите собственици, които разполагат с решения на Поземлена комисия за посочените местности, ще се извърши на място по график. Обявлението в Държавен вестник и графикът са изложени в Общинска служба по земеделие Сливен и община Сливен.

За участие в анкетирането бившите собственици и техните наследници могат да се обръщат към служители на Общинска служба по земеделие Сливен или да се обаждат на телефон на фирмата-изпълнител 0889 443 080.

ЗЕМИТЕ, ЗА КОИТО НЯМА ЯВИЛИ СЕ ЗА АНКЕТИРАНЕ, СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ОБЩИНАТА.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508