Република България

Преглед на новина

Обществено-консултативният съвет към РУО-Сливен проведе заседание

На 18.11.2016 г. областният управител Татяна Петкова и заместник областният управител Веска Вълчева взеха участие в заседанието на Обществено-консултативния съвет към Регионалното управление на образованието-Сливен, което беше ръководено от д-р Бисерка Василева – началник на РУО.

По време на заседанието беше представена информация за реализирания план-прием след 7 кл. и след основно образование за учебната 2016/2017 г. След 7 кл. от планираните 14 профилирани паралелки в гимназиите, са реализирани всички. От 15 планирани паралелки в професионалните гимназии обаче са реализирани само 8. След 8 кл. и двете планирани профилирани паралелки са реализирани, а от непрофилираните 7 са реализирани само 2. В професионалните гимназии след основно образование са планирани 21, реализирани са 18, от които 2 са в дуална форма.

Беше представена информация за резултатите от националното външно оценяване /НВО/ и от държавните зрелостни изпити /ДЗИ/ през 2015/2016 учебна година. След 4 кл. е проведено НВО по български език и литература, математика, човек и общество и човек и природа. Средният бал за областта по тези предмети за област Сливен е 13,39 при среден за страната 14,45. Това поставя област Сливен на последно 28-мо място от всички области.

При седмокласниците от явилите се 1644 ученици на НВО по БЕЛ пълни отлични оценки няма, а отличните са 56. 25% са слабите оценки, 1/4 са добри, 1/4 средни, 1/4 добри и 1/4 много добри и отлични. Средният успех на НВО по БЕЛ е 3,58. По математика от явилите се 1633 ученици отличните оценки са 2%, слабите 39%, а средният успех е 3,14.

На ДЗИ по БЕЛ при дванадесетокласниците са се явили 1195 ученици, които са постигнали среден успех 4,15. На втория ДЗИ – предмет по избор, са се явили 1098 ученици и са постигнали среден успех 4,21. Най-висок е средният успех по химия, най-нисък – по география.

На фона на тези резултати д-р Василева сподели своето виждане, че слетите паралелки продължават да създават много проблеми. „Въпреки огромния труд на колегите, не подготвяме грамотни хора. Слетите паралелки са огромен проблем. В допълнение там нямаме и никакъв контакт с родителите и семействата на тези деца не ги подкрепят, за тях образованието продължава да не е никаква ценност“, каза тя. Затова според Василева първо децата-билингви трябва да бъдат въведени в училище от най-ранна възраст, а след това да се положат усилия за задържането и обучението им.

Областният управител Татяна Петкова използва случая да информира консултативния съвет, че в понеделник предстои работна среща в Областна администрация във връзка с новия Закон за предучилищното и училищно образование. Според него областният управител организира разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Стратегията включва и описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата. Всяка община от своя страна разработва и приема общинска стратегия. Петкова призова общините и всички заинтересовани страни много внимателно да анализират състоянието на образованието на своя територия и много прецизно и коректно да заложат такива мерки, така че най-после област Сливен да се оттласне от дъното на класациите за успеваемост на учениците и те да покажат по-добри резултати.

По време на днешното заседание се проведе активна дискусия по поставените проблеми, изказаха се мнения и се дадоха предложения. Бяха обсъдени и акцентите в годишния план за дейността на РУО-Сливен, обществените съвети в училищата и др.

Снимки

Снимка 2Снимка 3
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508