Република България

Преглед на новина

Нови социални услуги за област Сливен се предвиждат в Плана за изпълнение на Стратегията за деинституционализация

Това стана ясно на заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация, проведено на 21.11.2016 г. под председателството на областния управител Татяна Петкова. В заседанието участваха Георги Симеонов – изпълнителен директор на организация „Надежда и домове за децата – клон България“, и Елена Петкова - национален експерт по детски политики към „Надежда и домове за децата – клон България“.

Целта беше да се представят Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ и да се направи преглед на действащите на територията на област Сливен услуги в контекста на процесите по деинституционализация.

Планът е приет с Решение на Министерски съвет от 13 октомври тази година и включва оценка на резултатите от изпълнението на плана досега и очертава приоритетите, целите, мерките и дейностите на процеса на деинституционализация в оставащия период за изпълнение на Националната стратегия.

Георги Симеонов каза, че планът е подготвян в продължение на 2,5 г. като участниците в този процес са направили много компромиси без да се избягва от основната цел на стратегията. „Тази цел е да създадем среда за българските деца в риск да живеят по-добре и да станат по-добри хора, психически и физически здрави“, каза Симеонов и допълни: „Ключовите принципи на които се основава документът са: мисъл за правата на децата, ефективност, ефикасност и качество, а в центъра на интервенциите са не само потребностите на децата, но и техните семейства“. Стана ясно още, че държавата е планирала средства, за да се осъществят заложените услуги, така че да се случи реформата, а не да се разчита само на средства от оперативни и други програми.

Симеонов представи и конкретните дейности за изпълнение на плана, а координацията му на областно ниво ще се извършва от областния управител чрез Областния координационен механизъм, в който участват кметовете на общините и ръководителите на териториалните структури на МТСП, МЗ и МОН, както и представители на НПО и др. Планът е публикуван в интернет.

Елена Петкова представи проект на карта на услугите, предвидени в Плана за действие. Това са 149 услуги за 7 092 потребители за цялата страна, като това включва създаването на 66 нови услуги, а финансирането им ще става от държавния бюджет, ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Наука, образование и интелигентен растеж“.

Конкретно за област Сливен до 2018 г. се предвиждат: нов Център за обществена подкрепа, задължително със звено „Спешен прием“, в Сливен; Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст в Нова Загора; Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания в Сливен; Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи (здравно-социална резидентна услуга) в Сливен. Проектът на карта е отворен документ и ще бъде консултиран с общините.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508