Република България

Преглед на новина

Предстои разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

На 21.11.2016 г. в Областна администрация Сливен се проведе работна среща, водена от областния управител Татяна Петкова. Тя беше организирана във връзка с една от разпоредбите на новия Закон за предучилищното и училищно образование. Според тази разпоредба областният управител организира разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Стратегията включва и описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата. Всяка община от своя страна разработва общинска стратегия, която се приема от съответния общински съвет. Периодът на действие на документите е 2 години.

Участници в срещата бяха експерти от Областна администрация Сливен, четирите общини на територията на областта, РУО-Сливен, Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Сливен и Център за подкрепа на личностно развитие – Котел.

Разпределени бяха конкретните задачи и бяха определени сроковете за изпълнението им, екипът, който ще работи по стратегическите документи и бяха обсъдени други въпроси от оперативен порядък.

Снимки

Снимка 2Снимка 3
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508