Република България

Преглед на новина

Областният управител Татяна Петкова участва в заседанието на Комитета за наблюдение на ОП НОИР

На 25.11.2016 г. се проведе петото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /ОП НОИР/. Областният управител Татяна Петкова, в качеството си на член на комитета, взе участие в него. То беше открито от вицепремиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Участваха Аурелио Сесилио и Дора Крумова от Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК, Марек Теплански и Франсоа Галага от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на ЕК, ръководството на Управляващия орган на ОП НОИР, както и представители на институции и неправителствени организации в сферата на образованието.

Стана ясно, че през 2016 г. са обявени 7 процедури за набиране на проектни предложения по ОП НОИР. Сключени са 99 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност 316 млн. лева. Към средата на годината са договорени 24,5% от бюджета на ОП НОИР, като изплатените средства са в размер на 38 млн. лева.

Планираните операции, които ще бъдат приоритет през следващата календарна година за ОП НОИР са заложени в Индикативната годишна работна програма за 2017 г. Планирано е да стартират 9 процедури на обща стойност 274 млн. лв. по трите приоритетни оси на програмата.

Към сътрудничеството между образованието и работодателите са насочени две от новите процедури по приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ – „Да работим в България“ и „Адаптиране на системите за средно професионално и висше образование спрямо изискванията на пазара на труда в България“. Целта е да се надгради постигнатото в това направление и да се подкрепят реформите и експертизата за засилване на връзката между образование и пазара на труда в България.

Снимки

Снимка 2
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508