Република България

Преглед на новина

Резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през третото тримесечие на 2016 г.

През третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 72.1 хил., от които 40.1 хил. са мъже, а 32.0 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през третото тримесечие на 2016 г. е 46.3% (при 49.9% за страната). Той е съответно 53.4% за мъжете и 39.7% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на шестнадесето място в страната.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица в област Сливен се е увеличил с 0.4%, а спрямо третото тримесечие на 2015 г. - с 5.7% .

През третото тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 70.5 хил., като 39.0 хил. от тях са мъже, а 31.5 хил. са жени. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 59.0%, съответно 64.3% за мъжете и 53.5% за жените.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта намалява с 0.1%, а спрямо съответното тримесечие на 2015 г. броят на заетите лица в тази възрастова група нараства с 4.4%.

Източник: Отдел „Статистически изследвания - Сливен“ на ТСБ – Югоизток

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508