Република България

Преглед на новина

Стратегиите за водено от общностите местно развитие на Котел, Твърдица и Нова Загора бяха представени днес

На 14.12.2016 г. под председателството на областния управител Татяна Петкова се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси /ОССЕИВ/.

Основна тема беше дейността на създадените на територията на областта по Програмата за развитие на селските райони Сдружения с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група“.

Георги Кочев – експерт, представи функциите на „Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица“ и разработената Стратегия за водено от общностите местно развитие: цели, мерки, източници на финансиране, с акцент върху социалното приобщаване на маргинализирани групи.

Пламен Курумилев – секретар на община Твърдица презентира проект по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по ПРСР 2014 – 2020 с бенефициент община Твърдица.

Нина Генчева – изпълнителен директор на „Местна инициативна група - Нова Загора“, запозна присъстващите с целите, мерките и очакваните резултати от изпълнението на Стратегията за местно развитие в община Нова Загора.

Експертът от Областния информационен център – Сливен Яница Вушева направи презентация на индикативните работни годишни програми за 2017 г. на оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Развитие на човешките ресурси“.

Областният управител съобщи на членовете на ОССЕИВ, че още през месец януари 2017 г. ще бъде изготвен Доклад за изпълнението на Областната стратегия за интеграция на ромите /2012-2020/ за 2016 г., за което членовете на съвета следва да имат готовност.

В края на заседанието Петкова благодари на присъстващите за добрите партньорски отношения, както и на експертите от ОИЦ-Сливен за това, че с много професионализъм се отзовават и представят всички новости, свързани с оперативните програми на България.

Тя пожела за предстоящите празници много здраве, любов и благоденствие, а Новата година да е щедра, мирна, богата на любов, спорна и плодородна.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТЕМИ МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ В ПРИКАЧЕНИТЕ ФАЙЛОВЕ.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7Снимка 8

Файлове

Котел [2.80MB]

WinRAR Compressed Archive

Твърдица [1.44MB]

Portable Document Format File

Нова Загора [1.77MB]

Portable Document Format File

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508