Република България

Преглед на новина

Областният управител откри форум за ролята на Центровете за майчино и детско здраве

Днес УНИЦЕФ-България провежда обща среща с участието на представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, отделите за закрила на детето в Шумен и Сливен и медицинските центрове, към които са изградени Центровете за майчино и детско здраве. В срещата участват Татяна Петкова – областен управител, Камен Костов - заместник областен управител, Емил Тодоров – директор на Дирекция „Закрила на детето“ към АСП, Нина Кънчева – главен експерт в дирекцията, Вера Рангелова – от УНИЦЕФ, а модератор е Майя Грозданова – консултант към УНИЦЕФ.

Областният управител Татяна Петкова откри форума като каза, че изпитва особена удовлетвореност от партньорството с УНИЦЕФ и дирекциите за социално подпомагане, защото резултатите от това сътрудничество вече са видими в областта. „С обединените ни усилия можем да постигнем още по-добри резултати. Днес имате възможност да споделите своя опит и идеи, за да се увеличат положителните резултати все в името на доброто на децата и техните семейства“, каза още тя.

През 2013 и 2014 г. с подкрепата на Министерство на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане в областите Шумен и Сливен бяха създадени Центрове за майчино и детско здраве, като част от структурата на лечебни заведения за извънболнична помощ. Центровете имат за цел подобряване на здравето и развитието на децата от раждането до 3-годишна възраст чрез подкрепа и обучение на родителите, ранно установяване на рискове за развитието и подкрепа за ранна интервенция. Екипите на центровете, които се състоят от медицински сестри със специална подготовка за работа в семейна среда, извършват домашни посещения, по време на които предоставят информация, консултации и насоки на родителите за грижа за бебетата и малките деца, демонстрират грижи, проследяват развитието на децата и подпомагат достъпа на семействата до здравни, социални и образователни услуги в общността при необходимост. Услугите на центровете са достъпни за всички бременни жени и семейства с деца до 3 години, като интензивността и обхвата на предоставяната подкрепа зависят от потребностите на семействата и децата. Работата на центровете се осъществява в съответствие с методика, одобрена от министъра на здравеопазването, като основният акцент в нея е първичната превенция.

Сред темите на днешния форум са ролята на патронажните грижи за подкрепа на ранното детско развитие, представяне на Методиката за дейността на Центъра за майчино и детско здраве, представяне опита на центъра в Шумен, основни насоки за работа на центъра в Сливен и разширяване на сътрудничеството за осигуряване закрилата на детето.

Срещата продължава до ранния следобед днес.

Снимки

Снимка 2Снимка 3
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508