Република България

Преглед на новина

Прекратява се процедурата за подбор на проекти за социално предприемачество

От Областния информационен център - Сливен информират, че Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. прекратява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“.

С Решение № РД05-117 от 15.12.2016 г. приемът на проектни предложения през информационната система ИСУН 2020 е прекратен.

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ уведомява всички заинтересовани страни, че процедурата ще бъде обявена повторно във възможно най-кратък срок съгласно предвидения индикативен график – не по-късно от 09.01.2017 – 13.01.2017 г.

С рестартиране на процедурата ще бъде приложен облекчен режим на отчитане на разходите с цел улеснение при изпълнение на сключените договори, минимизиране на грешките и недопускане налагането на финансови корекции.

Целта на процедурата, която е насочена към улесняване на достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика, остава непроменена.

Мотивите за прекратяването на процедурата са посочени в Решение № РД 05-117 от 15.12.2016 г., което е публикувано на интернет сайта на ОП РЧР на адрес www.esf.bg и на Единния информационен портал на Структурните фондове на ЕС – http://www.eufunds.bg/.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508