Република България

Преглед на новина

Първата фаза от изработването на Регионалното прединвестиционно проучване за ВиК-Сливен беше представена днес

На 20.12.2016 г. в Областна администрация Сливен беше представен напредъкът при изготвянето на Регионалните прединвестиционни проучвания /РПИП/ за водоснабдяване и канализация за обособена територия, обслужвана от оператор „ВиК-Сливен“. Участие в срещата взеха областният управител Татяна Петкова, представители на общините, екипът на Консорциум ДЗЗД „РПИП ВиК Бургас, Сливен, Шумен“, управителят на ВиК-оператора и представител на Асоциацията по ВиК-Сливен.

Стана ясно, че е приключила първата фаза от процеса на изготвяне на РПИП. Събрани са данни за съществуващите водоснабдителни системи и съоръжения – водоизточници, санитарно-охранителни зони, ПСПВ, помпени станции, резервоари, дължина, диаметър и вид на довеждащи и магистрални водопроводи, разпределителна водоснабдителна мрежа, справки за водни количества, аварии, загуби, експлоатационни разходи - за населените места с над 50 ж. Освен това са извършени посещения на място, енергийно и конструктивно обследване, изчисления на воден баланс с реална консумация и загуби, лабораторни измервания на качеството на водите, измервания на поток, налягане в системите и изчисляване на загуби. Видно от анализа е, че загубата на вода за Сливен е 74,87 %, за Нова Загора - 85,25 %, за Твърдица е 78,53 %, а за Котел е 82,56%.

Изводите от анализа са, че в кварталите „Младост“, „Ново село“, „Даме Груев“, „Българка“ и централна градска част тръбите – стоманени или етернитови, са силно амортизирани, с малки диаметри, без необходимия напор и често авариращи. Същото е положението и в другите населени места. Извършен е и анализ за качеството на питейната вода. В някои населени места се наблюдават трайни отклонения в параметрите.

В рамките на тази първа фаза са валидирани границите на агломерациите на територията на ВиК-оператора. Валидирани са 2 агломерации с над 10 хил. екв. ж. (Сливен-Речица и Нова Загора) и 10 агломерации с между 2 хил. и 10 хил. екв. ж.

Извършено е обследване и анализ на ефективността на канализационната система и е изготвена карта с актуалната канализационна мрежа. Констатирано е, че сглобките на бетоновите елементи са с разминаване, като са се образували стъпала, които затрудняват безпроблемното движение на водата и са предпоставка за задържане на битови материали и отпадъци. Стените на тръбите са изронени и са се образували отвори. Проблеми се наблюдават и при функционирането на ПСОВ в Сливен и Нова Загора.

Въз основа на целия подробен анализ са изведени препоръки за вземане на мерки за подобряване на параметрите на цялата водоснабдителна и канализационна мрежа на населените места в областта.

През втората фаза от изготвянето на РПИП ще бъде подготвен и предаден Формуляр за кандидатстване за европейско финансиране за проектите в агломерациите над 10 000 екв.ж. Третата фаза ще включва изготвянето на идейни проекти за линейна ВиК инфраструктура в обхвата на инвестиционното намерение.

Снимки

Снимка 2
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508