Република България

Преглед на новина

Дейностите по проект „Заедно от детската градина“ отчетоха на заседание при областния управител

На 13.03.2017 г. се проведе заседание на Областния координационен съвет за институционална подкрепа на изпълнението на проект „Заедно от детската градина“. То беше председателствано от областния управител Татяна Петкова. Участие взеха представители на Уницеф, на петте детски градини, включени в проекта, РУО-Сливен, РДСП-Сливен, отдел „Закрила на детето“ и РЗИ-Сливен.

При откриването Петкова припомни, че създаването на този съвет е част от дейностите по проект на УНИЦЕФ „Подкрепа за приобщаващо образование на деца със специфични потребности в детските градини от област Сливен“ и част от инициативата „Заедно от детската градина“. За област Сливен в проекта са включени пет детски градини: „Елица“, „Синчец“, „Детство“, „Зорница и „Детски рай“.

За реализираните дейности през периода декември 2016 г. – март 2017 г. разказа Юлия Стефанова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – област Сливен. Извършен е скрининг за идентифициране на риск от обучителни затруднения на 103 деца. Проведени са родителски срещи с участието на специалистите в детските градини за разясняване на значението на ранното идентифициране на индивидуалните постижения и затруднения на децата. Разяснена е и ролята на логопеда и психолога в детската градина. Проведени са обучения от Фондация „Карин дом“ на педагогическия, непедагогическия персонал и специалистите от включените в проекта детски градини.

По проекта предстоят специализирани обучения на учителите за включващо обучение на децата със специфични потребности, както и специализирани обучения на логопеди и психолози, срещи на международен консултант с директорите на детските градини от проекта и др.

Снимки

Снимка 2Снимка 3
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508