Република България

Преглед на новина

Областният управител Татяна Петкова председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район

На 16.03.2017 г. в Областна администрация Сливен се проведе редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район под председателството на Татяна Петкова - областен управител на област Сливен.

На срещата присъстваха представители на министерства, областните управители и кметове на общини в Югоизточен район, представители на организациите на работодателите и синдикатите, академичните среди на територията на района и др.

Заседанието започна с представяне на актуализирания състав на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район, както и промените сред представителите на съвета в комитетите за наблюдение на оперативните програми за програмен период 2014 - 2020 г.

Секретарят на съвета Мариела Червенякова представи законовите изисквания за изготвяне на междинните оценки на документите за стратегическо планиране на регионалното развитие. През 2017 г. предстои разработване на междинните оценки на шестте Регионални плана за развитие, областните стратегии за развитие и общинските планове за развитие, за които отговорни са министърът на регионалното развитие и благоустройството, областните управители и кметовете на общини.

В рамките на заседанието Петър Ганев – старши икономист в Институт за пазарна икономика, запозна присъстващите с годишното издание „Регионални профили - показатели за развитие 2016 г.“, поставяйки акцент върху икономическия профил на Югоизточен район. Целта на публикацията е да предостави обективна информация и задълбочен анализ на развитието на областите в страната и да представи максимално пълна картина, обхващаща различните аспекти на икономическото и социалното развитие.

В края на заседанието Теодора Ставрева - директор на Дирекция „Маркетинг и инвестиционно обслужване“ на Българска агенция за инвестиции представи интересни факти за инвестиционния климат в България и предимствата за инвестиране у нас. Макроикономическата и финансова стабилност, благоприятните данъци, конкурентните нива на заплати и квалифициран персонал, насърчителни мерки и подкрепа за приоритетни проекти са част от предимствата за инвестиране в страната.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508