Република България

Преглед на новина

Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през 2016 година

През 2016 г. икономически активните лица в област Сливен са 78.7 хил., а относителният им дял от населението на 15 и повече навършени години – 50.6% (при 53.3% общо за страната). Коефициентът на икономическа активност е съответно 57.8% за мъжете и 44.0% за жените. По коефициент на икономическа активност област Сливен е на шестнадесето място в страната.

През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 - 64 навършени години в област Сливен са 77.5 хил., или 64.8% от населението на същата възраст, съответно 69.9% за мъжете и 59.6% за жените В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност (15 - 64 навършени години) се увеличава с 1.9 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица достига 71.6 хил., или 46.1% от населението на 15 и повече навършени години при 49.3% за страната. Коефициентът на заетост е съответно 51.9% за мъжете и 40.6% за жените. По коефициент на заетост област Сливен е на осемнадесето място в страната.

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 70.4 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 58.9%, съответно 62.7% за мъжете и 54.9% за жените.

Безработните лица са 7.1 хил. и в сравнение с 2015 г. намаляват с 1.4 хил. души.

Коефициентът на безработица се понижава с 1.9 процентни пункта в сравнение с 2015 г. и достига 9.0% при 7.6% за страната. Област Сливен е на единадесето място сред областите с най-високо ниво на безработица. Коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 64 навършени години е 9.2%.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 42.1 хил., от които 18.3 хил. са мъже и 23.8 хил. - жени.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508