Република България

Преглед на новина

Областният съвет за развитие съгласува Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците в област Сливен

На 04.04.2017 г. на свое заседание Областният съвет за развитие на област Сливен, под председателството на заместник областния управител Камен Костов, съгласува Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Сливен 2017 – 2018 г.

Изготвянето, съгласуването и утвърждаването на стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците е регламентирано в Закона за училищното и предучилищното образование, а областният управител организира разработването й. Стратегията бе изготвена въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Основно документът съдържа аналитична част, SWOT-анализ, стратегическа част, система за мониторинг и оценка и система за комуникация. Проектът на стратегия беше представен за обществено обсъждане с участието на широк кръг институции и организации, имащи отношение към подкрепата на личностно развитие на децата и учениците. Съгласно изискванията на закона стратегията беше съгласувана и от Регионалното управление на образованието – Сливен. Накрая се утвърждава от областния управител.

На основание на областната стратегия и в съответствие със зададената от нея рамка общините на територията на областта до края на месец април ще разработят своите стратегии за личностно развитие на децата и учениците, които следва да се приемат от общинските съвети, както и ще изготвят планове за изпълнение на общинските стратегии.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508