Република България

Преглед на новина

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в област Сливен през I-то тримесечие на 2017 г.

През първото тримесечие на 2017 г. местните администрации на територията на област Сливен са издали разрешителни за строеж на 29 жилищни сгради с 33 жилища в тях и с 5 720 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), и на 28 други сгради с 13 949 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 61.1%, а жилищата в тях и общата им застроената площ са повече съответно с 13.8 и 44.8%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради намалява с 12.5%, а разгънатата им застроена площ е по-малко с 40.2%.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 3.6%, жилищата в тях - с 13.8%, а тяхната РЗП е повече със 7.4%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради се увеличава с 21.7%, а съответната им РЗП - с 24.6%.

През първото тримесечие на 2017 г. в област Сливен е започнал строежът на 11 жилищни сгради с 23 жилища в тях и с 3 571 кв. м обща застроена площ, и на 7 други сгради със 7 079 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие броят на започнатите жилищни сгради спада с 21.4%, жилищата в тях се увеличават с 43.8%, а общата им застроена площ е повече с 28.0%. Броят на започнатите други сгради намалява с 61.1%, а общата им застроена площ съответно с 39.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. броят на започнатите жилищни сгради се увеличава с 22.2%, жилищата в тях - със 109.1%, а общата им застроена площ е повече с 98.6%. Броят на започнатите други сгради също нараства с 16.7%, а тяхната РЗП - с 229.4%.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508