Република България

Преглед на новина

Детски ясли в област Сливен през 2016 година

Към края на 2016 г. в област Сливен функционират 12 самостоятелни детски ясли и яслени групи към обединените детски заведения (ОДЗ) с общо 608 места в тях (табл. 1 ) и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли е намалял с 1.1%.

През 2016 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ОДЗ са постъпили 651 деца, или с 45 деца повече в сравнение с 2015 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 626 деца, от които момчета са 298, а момичета - 328.

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Сливен, по възраст към 31.12.2016 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 85.5%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 13.7%. Най-малко са децата над 3-годишна възраст – 0.8%. В края на годината в детските ясли в областта няма деца на възраст до 1 година. (Фиг. 1)

За да осигурят условия за нормално физическо и психическо развитие и възпитание на децата, към края на 2016 г. в детските ясли работят 190 души персонал по основно трудово правоотношение. Медицинските специалисти по здравни грижи са 92, като 96.7% от тях са медицински сестри. Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 98 души.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508