Република България

Преглед на новина

Наети лица и средна брутна работна заплата през първото тримесечие на 2017 г. в област Сливен

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен намаляват с 0.5% спрямо края на декември 2016 и към края на март 2017 г. достигат 37.1 хиляди (фиг. 1).

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2016 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.5% (достигат до 10.6 хил.), в частния сектор намаляват също с 0.5% (достигат до 26.5 хил.).

В края на март 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 2.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 2.8%, а в частния сектор съответно с 2.1%.

През първото тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна заплата за областта е намаляла спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. с 2.1% и е 739 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 835 лв., а за частния - 700 лева.

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 5.7% в сравнение с първото тримесечие на 2016 година (фиг. 2).

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2017 г. област Сливен е на 20-то място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, ,„Добивна промишленост” и „Производство и разпределение на електрическа, и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Снимки

Фигура 2
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508