Република България

Преглед на новина

Тристранните договори за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност за област Сливен са 64

Тристранните договори за целево финансиране за областта са общо 64 и са за същия брой сгради. Това съобщи на пресконференция областният управител Чавдар Божурски.

В община Сливен те са 51, 11 са в община Нова Загора и 2 в община Твърдица. Всички са сключени до началото на 2016. Тъй като обновяването на сградите не е приключило, бюджетната прогноза за тези 64 договора е приблизително 73,5 млн. лв. След края на февруари 2016 г. Българската банка за развитие /ББР/ преустанови сключването на нови договори.

Участници в програмата на местно и регионално ниво са сдруженията на собствениците, общините и областния управител. Областният управител наблюдава процеса по обновяването на жилищните сгради; извършва проверка преди подписване на договорите за целево финансиране; подписва договорите за целево финансиране и ги изпраща в ББР, както и подписва протокол за откриване на строителната площадка, и протокол, с който се удостоверява, че сградата е въведена в експлоатация и всички суми са разплатени. ББР сключва тристранни договори за целево финансиране с кмета на съответната община и с областния управител за всяка отделна сграда.

Божурски каза още, че през 2016 и 2017 г. е продължило подаването на заявления за интерес и финансова помощ от сдружения на собствениците. След проверка на постъпилите преписки, кметовете на общини са сключили договори с още 40 сдружения на собствениците, които са включени в Регистър на заявените искания за финансиране без да се предлага сключването на договори за целево финансиране.

В процеса на работа по програмата, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като координатор на програмата, притежаващо правото да издава методически указания, направи редица промени и уточнения по отношение на правилата и процедурите. Такива промени настъпиха например при въведените референтни стойности. Тук задължението на областния управител е да контролира обявените от общините обществени поръчки и сключените с изпълнители договори по отношение на това да не се надхвърлят референтите стойности.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508