Република България

Преглед на новина

Общото събрание на Асоциацията по ВиК прие отчетния доклад на „ВиК Сливен“ ООД за 2016 г.

На 13.06.2017 г. се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Сливен /АВиК/ под председателството на областния управител Чавдар Божурски. Участваха с право на глас: за община Сливен Стефан Радев – кмет, за община Твърдица Атанас Атанасов – кмет, за община Нова Загора Маргарит Тодоров – заместник-кмет и за община Котел Шериф Куванджъ – заместник-кмет. Присъстваха още Севдалин Рашев – управител на ВиК–Сливен ООД, и експерти от АВиК.

Основна тема на заседанието беше обсъждането и приемането Отчетния доклад за дейността на ВиК оператора за 2016 г., който беше приет за сведение. Докладът е достъпен на страницата на Областна администрация Сливен, в раздел „Асоциация по ВиК“. В доклада са предоставени данни за отчетените и водни количества и загубите, вкл. анализ на компонентите на загубите на вода, предприетите дейности за намаляването им, описани са основните обекти от ВиК-системата, постъпилите жалби, мерките, предприети за подобряване работата с потребители, и др. Направен е анализ на авариите, както и на качеството на водата за питейно-битови цели.

По време на дискусията представителите на общините повдигнаха въпроса, че не само докладът, но и планът за инвестиции за 2017 г. е конструиран по позиции, а не по общини. Управителят на ВиК-Сливен пое ангажимент до края на седмицата да предостави разбивка по общини. Друг дискусионен въпрос беше свързан с липсата на единна методика относно изчисляването на амортизационните разходи на активите – общинска собственост на територията на областта, което затруднява работата на общините.

По време на заседанието стана ясно още, че утре предстои среща в столицата, за да се направи преглед на напредъка по изготвянето на „Регионални прединвестиционни проучвания /РПИП/ за обособени територии, обслужвани от ВиК операторите в Бургас, Сливен и Шумен“ за агломерации с над 10 000 еквивалент жители. Те трябва да бъдат изготвени до края на тази година.

Снимки

Снимка 2
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508