Република България

Преглед на новина

Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Сливен заседава днес

На 17.08.2017 г. се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Сливен /АВиК/ под председателството на областния управител Чавдар Божурски. Участваха с право на глас упълномощените от съответните общински съвети представители на общините, както и управителят на ВиК–Сливен ООД, експертите на АВиК и ВиК-Сливен.

Основна тема на заседанието беше обсъждането и приемането на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на АВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК-Сливен ООД за 2018 г. Членовете на Общото събрание гласуваха размерът да бъде 18 000,15 лв.

В рамките на заседанието експерти от ВиК-Сливен запознаха членовете на Общото събрание с възникнали проблеми на оператора по изпълнението на някои членове от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.

Съгласно договора операторът изготвя и предоставя на АВиК за съгласуване план за опазване на околната среда /ООС/, включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъците (включително утайките). Срокът за изготвяне на този план е бил в края на миналата година. Експертите от ВиК разясниха, че планът за ООС се изготвя въз основа на общинските планове за ООС. Оказало се е, че някои от общините въобще нямат такива. Все пак на основата на наличните данни, фирмата, с която е сключен договор за изготвяне на план за ООС, ще приключи изработването му до края на август. Той ще бъде внесен в АВиК за гласуване под условие, че ще бъде допълван при постъпване на нови, актуализирани данни.

Съгласно Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите всички публични активи са предоставени на оператора. Операторът изготвя и предоставя на АВиК за съгласуване план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на тези активи. Крайният срок е бил месец юни. Рашев информира, че информацията за разработването на плана е подготвена и са се обърнали към консултантска фирма да подпомогне дружеството поради много специфичната материя.

По време на заседанието заместник-кметът Кондузов отправи препоръка към ВиК относно възстановяването на пътната настилка в населените места на общината след аварийни ремонти на ВиК системата. Рашев информира, че имат сключен договор с фирма за тази цел. От там са уверили, че от другата седмица ще започнат работа и в рамките на две седмици ще бъдат възстановени около 500 кв.м. пътна настилка.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508