Република България

Преглед на новина

Наети лица и средна брутна работна заплата през II-то тримесечие на 2017 г. в област Сливен

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен остава почти непроменен спрямо края на март 2017 и към края на юни 2017 г. техният брой е 37.1 хиляди (фиг. 1).

Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават

с 0.5% (достигат до 10.7 хил.), а в частния сектор намаляват с 0.1% (достигат до 26.5 хил.).

В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 3.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 1.6%, а в частния сектор съответно с 3.7%.

През второто тримесечие на 2017 г. средната брутна месечна заплата за областта се е увеличила спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 6.9% и е 790 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 902 лв., а за частния - 743 лева.

През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства със 7.9% в сравнение с второто тримесечие на 2016 година (фиг. 2).

В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2017 г. област Сливен е на 17-то място по показателя „средна работна заплата”. Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, ,„Добивна промишленост” и „Производство и разпределение на електрическа, и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Снимки

Снимка 2
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508