Република България

Преглед на новина

Управляващият орган на ОПРЧР 2014-2020 г. стартира информационна кампания

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, в качеството си на Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г., организира информационна кампания за представяне на процедурите „Подкрепа за предприемачество“, „Развитие на социалното предприемачество“ и „Специфични обучения“.

Информационните срещи ще се проведат в периода от 01 септември до 07 септември 2017 г. в градовете София, Бургас и Велико Търново.

В рамките на събитията експерти от Управляващия орган ще представят условията за кандидатстване по операциите, а потенциалните бенефициенти ще имат възможност да зададат въпроси относно изискванията за финансиране на проектните предложения.

Информационната среща за бенефициентите от Югоизточен район на планиране за представяне на операциите „Подкрепа за предприемачество“ и „Развитие на социалното предприемачество“ ще се състои на 05.09.2017 г. от 09:30 часа в гр. Бургас, хотел „Мираж“, Конферентна зала.

Подробна информация относно насоките за кандидатстване по процедурите може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Областен информационен център Сливен е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, финансирани по ОП „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508