Република България

Преглед на новина

67 млн.лева за насърчаване на предприемачество

Финансиране в размер на 67 млн.лева ще се предоставя в рамките на процедура „Насърчаване на предприемачеството“, чиито прием се очаква да стартира до края на годината - съобщиха от Областния информационен център. Средствата са по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Подробна информация относно условията за кандидатстване по операцията бе представена в рамките на провелата се на 22 ноември информационна среща. С мултимедийна презентация, в присъствието на журналисти, Весела Омайникова, управител на Областен информационен център Сливен, представи изискванията към кандидатите и дейностите, които са допустими за изпълнение и финансиране.

Настоящата процедура е насочена към микро, малки или средни предприятия, които имат по-малко от две приключени финансови години и са регистрирани след 31 декември 2015 г. Целевата помощ ще се предоставя на фирми, които развиват икономическа дейност в сектори, изведени като приоритетни в Националната стратегия за насърчаване на малките и средни предприятия или в сектори, свързани с преодоляване на европейските и регионални предизвикателства.

Минималният размер на заявената финансова помощ за всеки индивидуален проект е 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв. Безвъзмездното финансиране, което се отпуска от Оперативната програмата, е 90 %.

Одобрените кандидати ще получат средства за различни дейности, като задължителният елемент са дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги).

До 200 хил. лева фирмите могат да използват за закупуване на машини и оборудване, за да реализират на пазара своите продукти. Допускат се и разходи за дълготрайни нематериални активи (включително разработване на специализиран софтуер), както и разходи за наем на помещения, материали и консумативи.

Част от безвъзмездната помощ предприятията могат да инвестират във външни услуги като структуриране на бизнес модел, изготвяне на оценка на продуктите, разработване на технологии за производство и др., както и за участие в събития, където да представят своите продукти с цел покриване на нови пазари.

Друга част от средствата може да се разходват за създаване и укрепване на административното тяло на кандидата, т.е. разходи за персонал, който следва да е нает във връзка с целите на проекта. Това включва, както квалифициран персонал, така и администрация.

Проектът на Условията за кандидатстване по операцията и приложенията към тях са публикувани на интернет-страницата на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.: http://opik.bg/.

Подробна информация относно изискванията по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ може да бъде получена в Областен информационен център Сливен всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Снимки

презентация
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508