Република България

Преглед на новина

Държавен фонд "Земеделие" започна прием на заявления за подкрепа на пчеларите

Уведомяваме Ви, че от 20 ноември 2017 г. Държавен фонд „Земеделие“ започна прием на заявления за подпомагане на пчеларите:

Минимална помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2017 г., съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните земеделски стопани по Наредба № 3 от 1999г., отглеждащи пчели.

Срок за подаване на заявленията в отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ към областните дирекции на ДФ ”Земеделие” – от 20 ноември 2017 г. до 01 декември 2017 г.

Срок за изплащане на помощта: до 18 декември 2017 г.

 

Отсрочване на отпуснати кредити в сектор „Животновъдство“

през периода 2008 г. - 2012 г.

 

• Отсрочва дължимите към 27.11.2017 г. главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2018 г.;

• Отсрочва дължимите към 27.11.2017 г. главница и лихва по предоставени през 2008 и 2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 27.11.2018 г.;

• Отсрочва дължимите към 27.11.2017 г. главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите – едър и дребен рогат добитък за закупуване на фураж, до 27.11.2018 г.;

• Определя лихвен процент по отсрочването на кредитите. Лихвата по отсрочването е в размер на 4 %. Същият следва да е по-висок от референтния лихвен процент за Република България, приложим към датата на сключване на анекса за отсрочване на кредита и се начислява от 28.11.2017 г. (датата, следваща падежа);

• От възможността за отсрочване на дължимите кредити по т.1, 2 и 3 от настоящите решения могат да се възползват само кредитополучатели, които през стопанската 2016-2017 г. отглеждат животни от същото направление, по което е получен кредита (птицевъдство, свиневъдство, животновъдство-едър и дребен рогат добитък). Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна система ВетИс на БАБХ, а за животните, които не подлежат на идентификация – писмо от официален ветеринарен лекар.

• Приема дължимите кредити по т. 1., 2. и 3. от настоящите решения, предоставени през периода 2008 г. - 2010 г. и 2012 г. да бъдат обезпечени в размер на 110 % върху дълга (главница и лихва към 27.11.2018 г.). Обезпеченията следва да бъдат учредени в полза на ДФ ”Земеделие” до 30.04.2018 г.

Срокът за подаване на заявления за отсрочване в отдели „ПСМП” към ОД на ДФ ”Земеделие” е от 25.11.2017 г. до 28.02.2018 г.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508