Република България

Преглед на новина

В доклада за 2017 година: Девет държавни имота са предоставени за управление от Областния управител

След проведени процедури по Закона за държавната собственост, през 2017 година Областният управител на Сливен предостави за управление 9 имота, държавна собственост – се посочва в Доклада за дейността на областната администрация през календарната 2017 година. На Министерството на здравеопазването са предоставени 7 имота за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ в Сливен, един имот в Сливен – за нуждите на териториалното бюро на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и един имот – на Министерството на земеделието, храните и горите за нуждите на Общинската служба по земеделие в Нова Загора.

 

Чрез други три процедури безвъзмездно е прехвърлена собствеността върху един поземлен имот в с.Тича – на община Котел и върху три поземлени имота в гр.Шивачево и с.Бяла паланка – на община Твърдица.

 

През периода Областният управител е осъществил контрол по законосъобразността на общо 1 004 решения, взети на 63 заседания на общинските съвети в общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица. Две решения са върнати за ново обсъждане, едно е оспорено пред Административния съд.

 

Освен ефективното управление и опазване на държавната собственост и контролът върху законосъобразността на актовете на органите на местното самоуправление и администрация, основен акцент в годишния доклад са проведената регионална политика в Сливенска област, оказаното съдействие за социална интеграция на уязвимите групи, за равен достъп до качествено образование, за ограничаване на безработицата, както и популяризирането на кохезионната политика на ЕС за програмния период 2014-2020 и др.

 

Докладът за дейността на областната администрация през 2017 година е публикуван в сайта на администрацията.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508