Република България

Преглед на новина

Обявен е прием на проектни предложения по процедура "Транснационални партньорства"

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, в качеството си на Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., обяви покана за кандидатстване по процедура за подбор на проекти „Транснационални партньорства“.

Настоящата операция е част от координираната транснационална покана на ниво Европейски съюз за набиране на проектни предложения. Допустимо е сътрудничеството с партньори от всички държави-членки на ЕС за осъществяване на обмен на опит и добри практики.

За финансиране могат да кандидатстват широк спектър от организации – фирми, неправителствени организации, общини и райони на общини, държавна администрация, образователни и обучителни институции, публични лечебни и здравни заведения, читалища, социални предприятия и кооперации за хора с увреждания, регистрирани поделения на вероизповеданията и др.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, като общият бюджет възлиза на 4 389 000 лв. Минималният размер на безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение е 50 000 лв., а максималният – 200 000 лв. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.

С изпълнение на операцията се цели трансфер и въвеждане на социални иновации, изграждане на специфични умения за партньорство в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията, условията на труд и изграждането на административен капацитет в тях.

Дейностите, които ще получат подкрепа, следва да бъдат насочени към повишаване капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането и оценката на иновативни модели и подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения.

С цел подпомагане и насърчаване на партньорството е създадена и специална Платформа за транснационално сътрудничество. Кандидатите следва да се регистрират в Платформата, където могат да публикуват своите проектни идеи, да осъществят контакт с различни организации и да формират партньорства за осъществяването на общи транснационални проекти.

Пълният пакет документи (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на следните интернет адреси: esf.bg и eumis2020.government.bg. Крайният срок за представяне на проектните предложения е 11.05.2018 г., 17:30 ч. (българско време).

Управляващият орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. организира информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване по процедура „Транснационални партньорства“.

За бенефициентите от Югоизточен район на планиране информационната среща ще се състои на 27 март 2018 г. от 10:30 ч. в гр. Бургас, хотел „България“, ул. „Александровска“ № 21.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508