Република България

Преглед на новина

Започва изследване за използването на информационно-комуникационните технологии в област Сливен

На 2 април 2018 г. Националният статистически институт стартира провеждането на анкетно изследване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 година“. Изследването се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите, съобщиха от Отдел "Статистически изследвания" в Сливен.

Съвкупността на домакинствата се състои от обикновените домакинства в страната, които имат поне едно лице на възраст 16 - 74 години. Съвкупността на лицата се състои от всички лица, на възраст 16 - 74 години, в избраните домакинства. За осигуряване на представителни и с достатъчна стохастична точност резултати за съвкупностите на лицата и домакинствата е проектирана представителна на национално и регионално ниво двустепенна гнездова извадка.

На територията на област Сливен изследването ще се проведе в периода 2 април - 31 май 2018 година. Анкетирани ще бъдат 120 обикновени домакинства и живеещите в тях лица на възраст между 16 и 74 навършени години. Освен на територията на областния център град Сливен ще бъдат анкетирани и домакинства от Нова Загора, Твърдица, Кермен, Тополчане, Селиминово, Гергевец, Кортен, Богданово и Тича.

От 2 април до 31 май 2018 г. специално обучени анкетьори от Териториално статистическо бюро „Югоизток”, отдел „Статистически изследвания - Сливен” ще посетят определени, избрани на случаен принцип домакинства за провеждане на персонални интервюта. Анкетьорите, които ще посетят домакинствата, ще се легитимират със служебни карти.

Изследването включва въпроси на ниво домакинства и на ниво лица. Наблюдението на използването на ИКТ в домакинствата и от лицата обхваща следните области:

- Достъп до избрани информационно-комуникационни технологии (данни се събират на ниво домакинства);

- Използване на компютри, място на достъп, честота на използване, дейности (данни на ниво лица);

- Използване на интернет (данни на ниво лица);

- Електронна търговия (данни на ниво лица);

- Специални модули (данни на ниво лица).

Повече информация за методологията и инструментариума на анкетното изследване „Използване на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2018 година“ може да се намери на уебсайта на НСИ в рубриката „Статистически данни” - „Информационно общество“: http://www.nsi.bg/bg/node/2805, а относно легитимността на анкетьорите на следните телефони 044/613412 и 044/613419.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508