Република България

Преглед на новина

Обявено е обществено обсъждане за еврофинансирането на занаяти, производство на продукти и развитие на услуги в селските райони

Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството си на Управляващ орган (УО) на Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., представя за обществено обсъждане условията за кандидатстване по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, съобщиха от Областния информационен център в Сливен.

Писмени възражения и предложения могат да се изпращат в срок до 13.07.2018 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

Целта на процедурата е насърчаване развитието на неземеделски дейности в селските райони, намаляване на сезонните колебания в заетостта и насърчаване на заетостта, разкриване на нови и запазване на вече съществуващите работни места.

Кандидатстването по операцията ще се осъществява по отделни процедури в три основни направления. Ще бъдат подпомогнати проекти за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към развитие на занаяти, производство на продукти и развитие на услуги във всички сектори на икономиката и други неземеделски дейности.

В тази връзка УО на ПРСР 2014-2020 г. разработи насоки за кандидатстване по всяко едно от направленията, които съдържат подробна информация относно условията и реда за подаване на проектни предложения, критерии за оценка, общ бюджет на безвъзмездна финансова помощ по сектори, както и изисквания за допустимост на бенефициентите и дейностите, които ще се реализират. Всички подробности: в прикачения файл.

Файлове

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508