Република България

Достъп до обществена информация

Профил на Областна администрация Сливен в електронния Портал за отворени данни на Република България


РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-СЛИВЕН:

Списък по чл. 15, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация - Сливен, както и форматите, в които е достъпна


Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление подадено в Центъра за административно обслужване в Областна администрация - Сливен или устно запитване на телефон 61 66 75.

 • Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път.
 • Когато заявителят не получи достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление.

Бланката на заявлениетоdocument за достъп до обществена информация, се предоставя от служител в Центъра за административно обслужване, адресира се до областния управител и трябва да съдържа:

 1. трите имена на заявителя, ако е физическо лице, съответно - наименованието и седалището му, ако е юридическо лице;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
 4. адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данните по т. 1, 2 и 4, то се оставя без разглеждане.

Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в регистратурите на Областна администрация - Сливен, по ред определен за регистрация на входящи документи.


Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

 1. преглед на информацията - оригинал или копие;
 2. устна справка;
 3. копия на хартиен носител;
 4. копия на технически носител.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите. За лица с увреждания на зрителния или слухово - говорния апарат се предоставя достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.

Искания от заявителя достъп до обществена информация се предоставя в предпочитаната от него форма, освен когато:

 1. за нея няма техническа възможност;
 2. води до необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
 3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

В случаите по т.1, 2 и 3, достъп до информацията се предоставя във форма, определена от областния управител.

В Центъра за администаривно обслужване на Областна администрация - Сливен се предоставя информация за преглед чрез разглеждане на оригинали или копия.


Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне на достъп до обществена информация от Областна администрация - Сливен


bulet Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на МФ относно: чл. 115 от конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от закона за достъп до обществена информация


bulet ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към областен управител на област Сливен през 2018 г./a>


ОТЧЕТ на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация към областен управител на област Сливен през 2017 г.


Отчет на постъпилите заявления по чл.15 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2016 г.


Отчет на постъпилите заявления по чл.15 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2015 г.


Отчет на постъпилите заявления по чл.15 ал.2 от Закона за достъп до обществена информация за 2014 г.


 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508