Република България

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

Димитринка Петкова Петкова

ДИМИТРИНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА


Родена на 30 април 1952 г. в с. Ружица, област Ямбол


Образование:


- Магистър по специалността "Българска филология";


- Магистър по специалността "Психология";


- Магистър по специалността "Специална педагогика" – "Комуникативни и речеви нарушения".


Професионална дейност:


- Учител по български език и литература;


- Заместник областен управител.


Семейна.


Ресори:


 • Здравеопазване;
 • Образование и наука;
 • Култура;
 • Околна среда и води;
 • Закрила на децата, младежта и спорта;
 • Етнически и демографски въпроси;
 • Труда и социалната политика;
 • Гражданско общество и работа с неправителствения сектор;
 • Други задачи възложени от областния управител.

Контакти:

Адрес: гр. Сливен, ул. "Димитър Добрович" №3,

Тел./факс: (044) 616 683

Камен Светлозаров Костов

Камен Светлозаров Костов

Роден на 18.12.1982 г. в гр. Сливен


Образование:


"Социални дейности”, бакалавър – СУ "Климент Охридски”

"Трудова и организационна психология", магистър, СУ "Св. Климент Охридски"
- Квалификация по английски език от британски колеж


Професионална дейност:


- Търговски представител;


- Супервайзор в чуждестранна фирма;


- Асистент по проекти в Институт по социални дейности и практики


- Заместник областен управител на област СливенРесори:

 • Бюджет и финанси;
 • Местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове;
 • Териториално и селищно устройство, регионално развитие и евроинтеграция;
 • Опазване и защита на държавната собственост на територията на областта;
 • Земеделие и гори;
 • Борба с корупцията и класифицирана информация;
 • Отбранително-мобилизационната подготовка и защита на населението при бедствия и аварии;
 • Енергетика и енергийни ресурси;
 • Други задачи възложени от областния управител.

Контакти:

Адрес: гр. Сливен, ул. "Димитър Добрович" №3

Тел./факс: (044) 616 679

e-mail: kostov@regionsliven.com
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508