Република България

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

ОГНЯН ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

Роден на 26.01.1962 г. в гр. Нова Загора.


Образование:


1982 г. – 1987 г.
Висш селскостопански институт - гр. Пловдив
Специалност "Инженер - агроном"


1977 г. – 1980 г.
ЕСПУ "Христо Ботев" - гр.Нова Загора
Средно образование


Професионална дейност:


От 19 юли 2013 г. е заместник областен управител на област Сливен;


От май 2012 г. до юли 2013 г. е изпълнителен директор на "Строймех" АД – гр. Пловдив с предмет на дейност "Услуги със строителни машини и уникална техника";


От ноември 2008 г. до май 2012 г. е управител на "Инмат" ООД - гр. Раднево с предмет на дейност "Добив и преработка на инертни материали, строителство и ремонт на пътища;


От януари 2007 г. до февруари 2008 г. е изпълнителен директор на "Напредък Пътнически превози" АД – гр. Нова Загора с предмет на дейност "Автобусни превози за страната и чужбина";


От януари 2002 г. до януари 2007 г. е управител на "Астра – КОМ" ООД - гр. Нова Загора с предмет на дейност "Търговия на резервни части за селскостопански машини и прикачен инвентар, изкупуване на селскостопанска продукция и доставка на препарати за растителна защита";


От октомври 1994 г. до януари 2002 г. е учредител, а по-късно и управител на "Астра – 94" ООД;


От септември 1991 г. до март 1993 г. е брокер в Първа Търговска къща - гр. Нова Загора;


От март 1991 г. до август 1991 г. е заместник изпълнителен директор във фирма "Универс" - поделение гр. Нова Загора с предмет на дейност "Търговска и обслужваща дейност";


От февруари 1988 г. до февруари 1990 г. е заместник директор на "Изкупуване" в АПК – гр. Нова Загора.


Владее руски език


Семеен, има една дъщеря.Ресори:

  1. Бюджет и финанси;
  2. Местно самоуправление, законосъобразност на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, контрол по изпълнението на административните актове;
  3. Транспорт, съобщения и благоустройствени дейности;
  4. Енергетика и енергийни ресурси;
  5. Териториално и селищно устройство, регионално развитие и евроинтеграция;
  6. Земеделие и гори;
  7. Опазване и защита на държавната собственост на територията на областта.

Контакти:

Адрес:

гр. Сливен,

ул. "Димитър Добрович" №3

Тел./факс: (044) 616 679

arabadzhiev@regionsliven.com


Приемен ден: всеки последен вторник на месеца от 14.00 ч.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Политически кабинет (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.)

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) (1) Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет.

(2) Политическият кабинет включва заместник областните управители. Областният управител може да възложи изпълнението на дейностите по провеждане на информационната политика на служител, отговарящ за връзките с обществеността, който се включва в състава на политическия кабинет.

(3) Политическият кабинет:

  • подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
  • организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508