Република България

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

НЕДЖМИ ОСМАН АХМЕД

НЕДЖМИ ОСМАН АХМЕД

Роден на 29.05.1971 г. в с. Тича, община Котел


Образование:


1993 г. – 1999 г.
Шуменски университет "Константин Преславски"
Магистър-филолог


1995 г. – 1999 г.
Национална спортна академия – гр. София, филиал гр. Шумен
Завършена семестриално следдипломна преквалификация, предстои дипломиране
Учител по физкултура и спорт


1986 г. – 1989 г.
СОУ "Г. С. Раковски" – гр. Котел
Средно образование


Професионална дейност:


От 25 юли 2013 г. е заместник областен управител на област Сливен;


От 2012 г. до юли 2013 г. е старши възпитател към ОУ "Д-р Петър Берон" в с. Филаретово, община Котел;


От 2007 г. до 2011 г. е кмет на с. Соколарци, община Котел;


От 2003 г. до 2007 г. е кмет на с. Соколарци, община Котел;


От 1993 г. до 2003 г. е учител в с. Соколарци, община Котел.


Владее турски език.


Семеен, има две деца.Ресори:

  1. Здравеопазване, образование и култура;
  2. Околна среда и води;
  3. Младежки дейности и спорт;
  4. Етнически и демографски въпроси;
  5. Гражданско общество и работа с неправителствения сектор;
  6. Труд и социална политика;
  7. Достъп до обществена информация.

Контакти:

Адрес: гр. Сливен, ул. "Димитър Добрович" №3

Тел./факс: (044) 616 683

e-mail: ahmed@regionsliven.com


Приемен ден: всеки последен вторник на месеца от 14.00 ч.ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ОБЛАСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

Политически кабинет (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.)

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2007 г., в сила от 29.06.2007 г.) (1) Областният управител създава на свое пряко подчинение политически кабинет.

(2) Политическият кабинет включва заместник областните управители. Областният управител може да възложи изпълнението на дейностите по провеждане на информационната политика на служител, отговарящ за връзките с обществеността, който се включва в състава на политическия кабинет.

(3) Политическият кабинет:

  • подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
  • организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508