Република България

Преглед на новина

Министерство на икономиката организира поредица от семинари във връзка с Иновационната стратегия за интелигентна специализация

Форумите са израз на ангажираността на Министерство на икономиката да създава възможности за развитие на балансирана иновативна екосистема в областта на мехатрониката и чистите технологии, ИКТ, индустрията за здравословен живот и биотехнологиите, креативните и рекреативни индустрии чрез подкрепа на научните изследвания и иновациите и за стимулиране на широкото използване на ИКТ от предприятията, особено МСП, гражданите и публичния сектор за справяне с основните икономически и социални предизвикателства.

По време на семинарите се планира разглеждането на следните теми:

1.Представяне на напредъка по изпълнението целите на Иновационна стратегия за интелигентна специализация,

2.Информация за разработените технологични пътни карти за тематичните области на ИСИС,

3.Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017-2030 г. - мерки и действия за подпомагане на научните изследвания и иновациите в тематичните области за интелигентна специализация и свързаната с тях научна инфраструктура,

4.Представяне на резултатите от проведените конкурсни процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, във връзка с изпълнение целите на ИСИС,

5.Представяне на възможностите на програма „Хоризонт 2020“ за подкрепа на научните изследвания и иновациите в съответствие с тематичните области на ИСИС,

6.Дискусия с оглед актуализация на приоритетните тематични подобласти на ИСИС, в т.ч. и по райони за планиране и прецизиране на регионалната интелигентна специализация,

7.Дискусия относно възможностите за дефиниране на действия и мерки по разработените технологични пътни карти.

За участие във форума са поканени представители на държавни ведомства и институции, водещи специалисти в съответните тематични области и в областта на иновациите и научните изследвания, представители на академичната общност, висши учебни заведения, научно-изследователски институти и звена, представители на работодателски организации, бизнеса и неправителствените организации.

Тематичните семинари ще се проведат в сградата на Федерацията на научно- техническите съюзи в България, ул. „Г.С.Раковски“ №108, етаж 2, Зала №3.

Графикът за провеждане на тематичните събития е следният:

1.Тематичен семинар „Мехатроника и чисти технологии“ - 20.06.2017 г., 13:30 часа;

2.Тематичен семинар „Информатика и ИКТ“ – 21.06.2017 г., 13:30 часа; 

3.Тематичен семинар „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ – 23.06.2017 г., 10:30 часа;

4.Тематичен семинар „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии“ – 27.06.2017 г., 13:30 часа.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508