Република България

Преглед на новина

Жилищен фонд в област Сливен към 31.12.2016 година

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2016 г. броят на жилищните сградите в област Сливен е 58 936 или 2.8% от общия жилищен фонд в страната. Жилищата в тях са 92 708, като спрямо предходната година се увеличават с 0.2%. В градовете се намират 64.8% от всички жилища в областта, а в селата - 35.2 %.

Към 31.12.2016 г. броя на стоманобетонните и панелните жилищни сгради е 1 116 или 1.9% от общия брой жилищни сгради и спрямо предходната година се увеличават с 20 (1.8%). Тухлените сгради са 49 456, а относителният им дял от общия брой на жилищните сгради в областта е 83.9%.

Структурата на жилищата според броя на стаите се запазва на нивото от 2015 година. Преобладаващата част от жилищата в областта - 62.2% са с две и три стаи. Делът на едностайните жилища е 8.5 %, а на жилищата с четири и повече стаи - 29.3%.

Населеността на жилищата, която се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище е 2.1 и остава непроменена спрямо 2015 година.

Средната полезна площ на едно жилище в областта е 72.8 кв.м, като в градовете тя е 72.7 кв.м, а в селата - 72.9 кв.метра.

Към 31.12.2016 г. жилищната площ средно на едно лице в градовете е 26.8 кв.м, а в селата - 28.8 кв.метра. Жилищната площ средно на едно лице за областта е 27.5 кв.м при средна за страната - 30.8 кв.метра.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508