Република България

Преглед на новина

Бюджетът на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. да бъде наддоговорен с 10%, реши Комитетът за наблюдение на програмата

На 27.06.2017 г. областният управител Чавдар Божурски взе участие в IX-то заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ /ОПРР/ 2014 – 2020 г.

Членовете на Комитета решиха ръководителят на Управляващия орган на програмата, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, да представи проект на решение на Министерския съвет за наддоговаряне на ресурса на програмата и на бюджета й с до 10%. Това се прави с оглед максимална усвояемост на ОПРР към края на програмния период и обезпечаване на одобрени и готови за реализация проекти, отговарящи на приоритетите на ОПРР за постигане на целите й. По този начин се подсигуряват близо 300 млн.лв., с които ще се финансират авансово одобрени проекти.

Според министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков така ще се даде обективна възможност да се реализират вече подготвени проекти, например от общинските администрации.

По време на заседанието стана ясно, че по ОП „Региони в растеж“ за последните две години са обявени 12 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 2,3 млрд. лв., което е 78% от бюджета на програмата. Сключени са 405 договора от подадени 463 проектопредложения. Поетите ангажименти към днешна дата са за над 58% от общия ресурс на програмата. Одобрени са плащания по програмата за над 220 млн. лв., което е 12% от договорения ресурс и 7% от общия.

До края на годината основна задача е да се осигури възможност за стартиране на приема на проекти по приоритетните регионални оси - здравна и социална инфраструктури и туризъм.

Аурелио Сесилио - представител на ГД „Регионална и градска политика” в ЕК, подчерта, че от изпълнението на програмата в настоящия период ще зависи как ще продължи финансирането след 2020 г. Според него е от голямо значение за България Кохезионната политика на ЕС да бъде добре защитена и да продължи да подпомага развитието на регионите и преодоляването на различията между тях и след 2020 г.

 

Снимка: МРРБ

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508