Република България

Преглед на новина

Основни данни за културата в област Сливен през 2016 година

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

Към 31.12.2016 г. в област Сливен действат 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности са национално богатство и формират музейния фонд, който се състои от 149 299 фондови единици. През 2016 г. броят на културните ценности се увеличава с 0.1% в сравнение с 2015 година.

Посещенията в музеите през 2016 г. са 98 152 и в сравнение с 2015 г. се увеличават с 13.8%. В дните със свободен вход са осъществени 22 774 от посещенията. През 2016 г. посещенията в музеите от чужденци са 3 393 и в сравнение с 2015 г. са с 1.0% повече.

Общият персонал на музеите през 2016 г. е 96, като в сравнение с 2015 г. остава без промяна.

В област Сливен през 2016 г. функционира 1 библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. Библиотечният фонд се състои от 355 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания - вестници, списания, бюлетини и друг. През 2016 г. регистрираните в тези библиотеки читатели са 7 990. Посещенията в библиотеката през 2016 г. са 148 498, а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки остава непроменен - 37 броя.

През 2016 г. в действащите 2 театъра в областта са организирани 593 представления, които са посетени от 64 489 зрители. В сравнение с 2015 г. представленията се увеличават с 12.5%, а посещенията - със 7.1%.

През 2016 г. в областта развиват дейност 2 музикални колектива - 1 ансамбъл за народни песни и танци и 1 оркестър. Представленията на тези колективи се увеличават с 6.3% и достигат 101, които са посетени от 22 027 лица.

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

В края на 2016 г. в областта функционира едно кино, което има един екран и 130 места.

През 2016 г. прожекциите се увеличават с 5.5% и достигат 938, а посещенията - с 19.7% в сравнение с 2015 г. до 19 298 души.

През 2016 г. са прожектирани 134 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 4 - български, 15 - европейски, 110 - от САЩ, и 5 - от други страни.

През 2016 г. радиооператорите в област Сливен има 2 бр. радиа. Те са излъчили 1 599 часа радиопредавания.

През 2016 г. в областта действат 3 български регистрирани и лицензирани телевизионни оператори. Телевизиите са излъчили програми с обща продължителност 17 010 часа, което е с 5.7% по-малко в сравнение с 2015 година.

 
 
Copyright © 2008 Областна администрация Сливен. Всички права запазени
Изграден от Сливен НЕТ. Дизайн от Анна Вълева. Програмиране и СЕО от Христо Друмев
Валидни XHTML, CSS, WAI-AA, Section 508